Archebwch eich wyliau

  • - Llogwch un o’n cartrefi wyliau
  • - Archebwch pitsh ar gyfer tent, carafannau symudol, neu cartref modur

Carafannau ar werth

  • - Amrywiaeth o garafannau
  • - Parc tawel sydd wedi’u penodi’n dda
  • - Lle gwych i ddod i ymlacio
 

 

CROESO CYNNES CYMREIG I MAES WYLIAU BROWNHILL

Fe wnaethom Maes Gwyliau Brownhill yn 1966 ac rydym yn parhau i’w redeg fel teulu, gan cynnig cyfleusterau fel pwll dan do wedi’I gynhesu a chlwb. Rydym mewn lleoliad cyfleus, 3 milltir o Gei Newydd sy’n cartref i ddolffiniaid trwyn potel a’r barddd Cymreig enwog, Dylan Thomas.

Yn Brownhill, yn eich cartref newydd oddi cartref, byddwch yn dod yn rhan o gymuned gyfeillgar a hamddenol. Mae perchen eich cartref gwyliau delfrydol yma yn Mharc Gwyliau Brownhill yn golygu y gallwch ddianc i’ch hafan fach eich hun pryd bynnag chi’n teimlo…

 

Parc teuluol a chyfeillgar iawn sy’n eiddo ac yn cael ei redeg gan deulu cyfeillgar iawn.
Marion & John

Mae’r safle, gydag ardaloedd wedi’u tirlunio, bob amser yn cael ei gynnal a’i gadw’n dda ac yn rhydd o sbwriel.
Lesley

Dyma’r lle i ymlacio ac ailwefru’r batris.
Hilary & Gareth

cyCymraeg