TREFI CYFAGOS

Mae gan Fae Ceredigion drefi glan môr prydferth

Mae yna nifer o drefi cyfagos i’r barc, o dref glan môr brysur Cei Newydd 3 milltir i ffwrdd i brifddinas y Sir a chanolfan Llywodraeth leol Cymru, yn Aberystwyth. Rydym wedi darparu ychydig o fanylion yma ond mae yna mwy o wybodaeth ar gael trwy wefan Visit Wales ac mewn mannau eraill.

Mae Brownhill yn faes carafannau heddychlon sydd wedi’i leoli’n agos at arfordir golygfaol Gorllewin Cymru ac wedi’i leoli’n gyfleus ar gyfer teithiau diwrnod i Aberdyfi a thu hwnt yn y gogledd, â Tyddewi i’r de gyda nifer faeau a traethau hardd rhyngddynt. Mae harddwch garw mynyddoedd y Cambrian hefyd o fewn cwmpas...

Lesley

Cei Newydd

Harbour at New QuayMond tair milltir i ffwrdd, mae gan Gei Newydd enew da fel cyrchfan wyliau fwyaf hudolus Gorllewin Cymru ac mae wedi bod yn swyno ymwelwyr ers blynyddoedd lawer. Mae hefyd yn Draeth Baner Las cydnabyddedig.

Mae yna awyr iach, golygfeydd a bywyd gwyllt bendigedig yn y bae. Pentref pysgota ydoedd yn wreiddiol, ond mae gan Cei Newydd awgrymiadau o gefndir tywyll; Dywedir iddo fod yn gysylltiedig â’r fasnach smyglo yn y gorffennol.

Mae rhagor o wybodaeth am y dolffiniaid ar gael yma.

Aberaeron

Aberaeron Harbour in moonlightTref arfordirol Sioraidd gydag amrywiaeth eclectig o adeiladau lliw, gyda llawer ohonynt o ddiddordeb pensaernïol, ydy Aberaeron ac mae wedi’i leoli saith milltir i ffwrdd. Daeth y dref yn adnabyddus yn 1807 pan gafodd y Parchedig Alban Thomas Hones Gwynne Ddeddf Senesddol breifat i adeiladu harbwr.

Gyda rhai sefydliadau bwyta gwych a siopau amrywiol, mae Aberaeron yn dref boblogaidd. Mae’r harbwr hefyd yn lleoliad ar gyfer lluniau gwyliau golygfaol.

Castellnewydd Emlyn

Newcastle EmlynMae Castellnewydd Emlyn yn dref farchnad fach ddeniadaol ar lan yr Afon Teifi. Mae caffis, siopau hynafol a marchnad wartheg reolaidd yn y dref, yn dod ag ymwelwyr i’r ardal. Gallwch hefyd archwilio’r castell adfeiliedig o’r 13eg ganrif sydd wedi’i osod ar olygfan uchel ar benrhyn a grëwyd gan yr afon.

Os bydd amser a chyfle yn caniatáu, dewch i ymweld â Theatr yr Attic hyfryd yn adeiladau Neuadd y Dref a phrofi rhai cynyrchiadau difyr.

Aberystwyth

Aberystwyth BeachAberystwyth yw tref sirol Ceredigion a chartref i Lyfrgell Genedlaethol Gymru. Mae’n ganolfan siopa ffyniannus ac yn fan cychwyn ar gyfer rheilffordd gul Dyffryn Rheidol.

Mae wedi bod yn gyrchfan glan môr ers diwedd y 19eg ganrif yn dilyn datblygiad y rheilffordd o Ganolbarth Lloegr. Mae ganddo bromenâd gwych o’r castell yn y De i Craig Glais yn y pen gogleddol i gael golygfeydd gwych.

Mae yna Prifysgol yno gyda Canolfan Gelfyddydau ardderchog sy’n cynnig theatr, sinema, cerddoriaeth ac amrywiaeth o weithgareddau eraill.

cyCymraeg