EIN ARDAL

Mae Parc Gwyliau Brownhill wedi’i leoli yn yr ardal hardd ger Cei Newydd yn sir Ceredigion, Gorllewin Cymru. Mae pobl yn dod yma i gael yr awyr iach, golygfeydd a bywyd gwyllt bendigedig; Gallwch weld Dolffiniaid, Morloi a Llamhidyddion yn yr harbwr gyda Barcutiaid Coch yn hedfan uwchben. Ewch am dro ar hyd Arfordir Treftadaeth hyfryd Ceredigion, gyda dewis gwych o draethau yn yr ardal gyfagos gan gynnwys pedwar sydd wedi ennill y Faner Las yn diweddar.

Whatever your taste in food and drink, the villages close by, Aberaeron and New Quay offer something for everyone from freshly caught fish to Sunday lunches all year round.

cyCymraeg