MAES GWYLIAU BROWNHILL

Gadewch inni gyflwyno ein hunain...

 

Ni yw’r teulu Davies ac mae’n bleser mawr gennym sicrhau eich bod eich gwyliau yma gyda ni yn Brownhill yn un arbennig. Rydym yn ymfalchïp yn ein gofal cwsmeriaid uchel – does dim byd yn ormod o drafferth gan mai dyna rydyn ni’n ei ddisgwyl ar gwyliau ein hunain.

Mae Mr Davies hŷn yn dal i ymwneud llawer â’r busnes ac mae’n mwynhau croesawu gwesteion a chwsmeriaid newydd i’r parc. Sefydlodd Barc Gwyliau Brownhill yn 1966 ac yn ddiweddar gathlasom 50 mlynedd lwyddiannus mewn busnes. Nodwyd yr achlysur gyda Diwrnod Hwyl a chodwyd £1200 ar gyfer Ymchwil Canser.

Rydym wedi cael carafán yn Brownhill ers saith mlynedd bellach ac yn ymweld ar gyfer wyliau a’r rhan fwyaf o benwythnosau trwy gydol y tymor gan ei fod yn lle perffaith i ailwefru’r batris ar ôl wythnos waith llawn straen. Gydag ymddeoliad nawr ar y gorwel, rydym yn edrych ymlaen at allu treulio hyd yn oed mwy o amser ym maes carafannau Brownhill, a mwynhau’r rhan hardd a hyddychlon yma o’r wlad...
Lesley

Brownhill Holiday Park Plan

wifi iconWiFi ar gael

Pwll nofio dan do wedi’i gynhesu

Mae gennym ardal fas (1 troedfedd o ddyfnder) sy’n addas ar gyfer plant bach a’r rhai sydd ddim yn nofio. Rydym yn caniatáu cymhorthion nofio i fabanod a dysgwyr yn unig. Mae’r pwll mwy dwfn yn dechrau ar ddyfnder o 3 troedfedd gyda graddiant ygafn yn mynd i lawr i uchafswm o 6 troedfedd o ddyfnder. Hwyl i’r teulu cyfan, yn enwedig ar y dyddiau glawiog!

Amseroedd agor y pwll

Dydd Llun – Dydd Sul: 9yb – 5 yh

 

Adloniant

Clwb, bar ac adloniant

Does dim angen mynd yn y car i fwynhau noson dda allan – mae gennym ni glwb trwyddedig ar y safle dim ond taith fer o’ch cartref gwyliau.

Mae gennym raglen adloniant sy’n rhedeg yn ein hystafell deuluol drwy gydol tymor yr haf, gan ddarparu amrywiaeth o adloniant o artistiaid unigol a comediwyr i ddisgo i blant. Mae’r clwb ar agor ar nosweithiau Gwener a Sadwrn yn ystod cyfnodau tawelwch ac ar agor yn amlach yn ystod yr haf a chyfnodau prysur.

Mae gennym hefyd bar-lolfa ar gyfer oedolion yn unig, lle delfrydol ar gyfer sgwrs dawel gyda’ch cymdogion.

Man Chwarae Plant & Cae Tenis
Playground at Brownhill Holiday ParkArdal Chwarae Plant

Mae ein man chwarae wedi’i leoli’n ddiogel yng nghanol ein parc. Mae’n cynnwys set o siglenni (dau sy’n addas ar gyfer plant iau), siglen fasged, cylchfan dringo conigol, uned dringo a llithro sy’n berffaith ar gyfer y plant iau ac offer llwybr cydbwyso pren.

Sicrhewch fod yr ardal chwarae yn wag erbyn 9.30yh

 

Cae Pêl-droed
Football fieldCae Pêl-droed

Cyfleustr poblogaidd ar y parc yw ein cae chwarae pêl-droed ein hunain, sydd tu ôl i ardal Y Ddol y parc. Delfrydol ar gyfer perffeithio eich sgiliau pêl-droed yn ogystal â rhywle y gall oedolion a phlant i gyd fwynhau ychydig o hwyl cystadleuol.

 

Parcio ar lan y traeth
Charlies field TraethgwynParcio ar lan y traeth

Mae gennym ni’r lle perffaith i chi fynd â’ch picnic neu lolfa haul! Ein tir arbennig ein hunain ger y traeth, a elwir yn gae Charlie*. Gyda’i olygfeydd anghredadwy o Gei Newydd, does dim rhyfedd iddo gael ei ddewis fel set ffilm ar gyfer ffilm Dylan Thomas “Edge of Love” gyda Keira Knightly, Matthew Rhys a Sienna Miller. Mae pobl sy’n berchen ar gartref gwyliau yn ein parc yn cael defnyddio ein maes parcio preifat ein hunain ar y traeth.

Mae cae Charlie hefyd wedi bod yn lleoliad priodas unigryw i gyplau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cysylltwch â ni os hoffech chi ddathlu eich priodas mewn steil.

Glaniodd hofrennydd y Frenin Charles yma yn ystod ei arwisgiad fel Tywysog Cymru yn 1958.

Golchdy
LaunderetteGolchdy

Ni allwn ddileu’r dasg o olchi ond rydym wedi gwneud ein gorau i’w wneud yn haws i chi trwy osod golchdy modern sydd â chyfarpar da.

Cŵn
Dogs on beachCŵn

Rydym yn croesawu cŵn sy’n cael eu cadw ar dennyn, fel arall gellir eu hymarfer mewn cae ym mhen draw’r parc. Rydym mewn lleoliad cyfleus wrth ymyl lôn wledig dawel sy’n delfrydol i gadw’ch ci yn hapus am oriau.

cyCymraeg